SmarterCare Videobewaking

SmarterCare videobewaking is een uniek, innovatief alarmsysteem voor de intramurale zorg. Middels een camera in de kamer, worden geanonimiseerde opnames gemaakt die automatisch verstuurd worden in het geval van bepaald gedrag. De verzorgenden kunnen op basis van een kort filmpje inschatten of ze wel of niet ter plaatse willen gaan. De camera detecteert uitstekend in het donker en beziet de hele kamer. Doordat er vrijwel geen valse meldingen zijn, ontlast het systeem de werkdruk (vooral in de avond en de nacht), voorkomt het onnodig lopen en wordt de nachtrust van de client niet verstoord. Het systeem is ook te gebruiken om toezicht te houden in (semi-)openbare ruimtes zoals gangen of het restaurant, gecombineerd met valbewaking.

Voor meer informatie: Whitepaper SmarterCare 2019

SmarterCare Videobewaking wordt o.a. ingezet bij de volgende zorginstellingen:

 • 96 units bij Stichting Wassenaarse Zorgverlening [link]
 • 117 units bij Zonnehuisgroep Amstelland [link]

Telematch SmarterCare toegelicht.

SmarterCare belicht door de ZHGA Ouderenzorg zelf.

Kenmerken SmarterCare

 • Kenmerken SmarterCare
 • Registratie op basis van één camera in clientkamer, geen losse sensoren
 • Automatisch melden van bepaalde situaties in de kamer van de client
 • Individueel af te stemmen per client (profielen)
 • Te gebruiken op smartphone, tablet of PC
 • Geanonimiseerde beelden en AVG-compliant
 • Zelf lerend systeem, algoritmes worden beter door meer data
 • Signalering bij verplaatsen bed
 • Optimale schaalbaarheid, software draait voornamelijk op de camera’s zelf
 • Hardware-onafhankelijk
 • Eenvoudig in gebruik

Doelstellingen SmarterCare

 • Het waarborgen van de veiligheid van de cliënt, met een grote mate van eigen vrijheid
 • Het effectiever ondersteunen van de zorgmedewerkers door minder onnodige meldingen, zodat er optimale zorg geboden kan worden aan de cliënten
 • Het vergroten van de maatschappelijke participatie en mobiliteit van de cliënten
 • De geleverde zorg beter afstemmen op de individuele behoeften van de cliënt.

Zorginstelling SWZ Sophieke in Wassenaar

smarterCare

Screenshot van de SmarterCare App

Zorginstelling SWZ Sophieke in Wassenaar heeft als eerste verpleegtehuis in Nederland SmarterCare in gebruik genomen.

“Goede nachtrust is erg belangrijk voor ouderen, omdat veel lichamelijk en geestelijk herstel tijdens de slaap plaatsvindt. Verplegend personeel controleert normaal gesproken enkele keren per nacht of cliënten nog veilig zijn. De videoanalyse-software van SmarterCare maakt deze preventieve controles overbodig. De software monitort de slaapkamer op eventuele gebeurtenissen en geeft alleen een signaal als de cliënt bijvoorbeeld uit bed stapt of de kamer verlaat.”

De laatste generatie toezichthoudende domotica op basis van bewegend beeld, verbetert het welzijn van de client en verlaagt de werkdruk van de medewerkers. Dit komt doordat naast alleen bewegingsdetectie, er nu gebruik gemaakt wordt van verificatie van alarmen door slimme algoritmes, waardoor er veel minder valse alarmen zijn. Omdat op basis van geanonimiseerde beelden kan worden ingeschat of interventie op de kamer noodzakelijk is, heeft de client een betere nachtrust en meer privacy. De medewerker weet dat de veiligheid van de client wordt geborgd. Nachtelijke controles zijn niet meer standaard nodig. Naast een acute bewakingsfunctie, levert het systeem over langere tijd nuttige informatie over patronen in het gedrag van een client en de invloed van medicatie en dagactiviteiten op de nachtrust. Het verband wordt zichtbaar gemaakt.

Zorginstelling Zonnehuis Juliana in Amstelveen

SmarterCareIn Zonnehuis Juliana heeft Telematch eind 2018 een totaal van 72 SmarterCare videoalarmering camera’s op de kamers van cliënten en 9 op de gezamelijke huiskamers geïnstalleerd.

De SmarterCare zorgoplossing wordt continu doorontwikkeld en wordt door de zorginstellingen gezien als een doorbraak t.a.v. veiligheid, medewerkerstevredenheid, effectiviteit van de zorgverlening en privacy.

Een nieuw kenmerk van het systeem is de mogelijkheid van automatische bed-detectie. In de praktijk blijkt dat bedden vaak iets verzet worden waardoor de vooraf ingestelde kaders voor de videoalarmering in het geval van bed-detectie, niet meer kloppen. Het systeem zoek nu zelf smart elk uur het bed op en positioneert de alarmering conform de werkelijkheid. Onrust in bed, het verlaten of uit bed vallen worden hierdoor altijd gedetecteerd.

Een tweede waardevolle toevoeging is de mogelijkheid om geboden zorg te kunnen meten d.m.v. de rapportages van SmarterCare. Zorg regisseurs of verpleegkundigen krijgen door de live, dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapportages van het alarmeringssysteem inzicht of de genomen maatregelen ter verbetering van de zorg effectief zijn gebleken op individueel niveau. Een voorbeeld: client in kamer B blijkt ’s nachts zeer vaak uit bed te komen. Er kan dan een 0-meting genomen worden. De zorg regisseur kan ingrijpen in het zorgproces door bijvoorbeeld client overdag meer te laten bewegen. De SmarterCare rapportages kunnen gebruikt worden om in de tijd te meten of de zorg maatregel effect heeft gehad. Zo niet, dan kan een andere maatregel genomen worden en wederom gemeten.

De laatste nieuwe toevoeging is de toevoeging van een domotica coach die de implementatie en het gebruik van SmarterCare ter plekke begeleid. De gespecialiseerde zorgdomotica coaches zijn verpleegkundigen die de zorg van binnenuit kennen. Niet de techniek is leidend, maar het gebruik en het aanleren van nieuwe zorgprocessen. De medewerkers en leidinggevenden worden allen betrokken en er wordt alle tijd genomen om het systeem succesvol onderdeel te laten worden van de Zonnehuisgroep.