Optimaal Licht voor Dementerenden

Bij ouderen met dementie die in een verzorgingshuis aan helder licht werden blootgesteld, verminderden de achteruitgang van het oriëntatievermogen en het geheugen met zo’n 5 procent. De verschijnselen van depressie namen met 19 procent af. De snelheid waarmee men functionele beperkingen krijgt, nam met 53 procent af.

Lees hier: Licht op Dementie (Professor Eus van Someren)

Kenniscentrum Langdurige Zorg

Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de Zorg van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, gaat dieper in op de betekenis van licht voor ouderen en mensen met dementie. De twijfel is weg. Medewerkers verzorgingshuis Vegelin State zijn enthousiast. Lees hier Zorghuis Ervaring.

Toch maken directies van verzorgings – en verpleeghuizen weinig vaart met het verbeteren van de lichtsituatie. ‘Vooral omdat ze denken: “Dat gaat heel veel geld kosten,”‘ weet Van Someren. Dat geldt niet meer voor het innovatieve en schaalbare ledstrip licht systeem.

licht plan zorg

Goed Lichtplan

Een goed lichtplan bij dementie is nu zonder bouwkundige ingrepen gemakkelijk te realiseren.  Telematch kan nu de nieuwste verlichtingsoplossing leveren die zeer betaalbaar is, makkelijk te plaatsen en computergestuurd middels tablet of smartphone. Met opbouw ledstrips, die voldoen aan de benodigde lumen en hoge CRI waarden, kan nu iedere zorglocatie licht duurzaam inzetten voor haar cliënten.

Praktische Toepassing van Ledstrips

Ledverlichting blijft de absolute winnaar van alle lichtbronnen. Geen enkel type is energiezuiniger. Bovendien gaan ledlampen ook heel lang mee voor hun intensiteit vermindert: 30 jaar bij 4 branduren per dag. Bij de organisatei Stichting Wassenaarse Zorg  Amaliahof , is deze ledverlichting met succes toegepast. De keuze voor opbouw Led geeft de verzorgende de keus, vrijheid van inrichting van de woon/eetkamer te realiseren.

Telematch kiest voor ledstrips van topkwaliteit met hoge CRI’s. Deze ledverlichting is bewezen effectief bij grote woonprojecten, woon-zorgcomplexen en verzorgingstehuizen. Daarnaast kan de verlichting per vertrek centraal voorgeprogrammeerd en aangepast worden. De ledstrips zijn   eenvoudig als opbouw strips in een aluminum strip aan te brengen, Verder kan een keuze gemaakt worden voor matglas od transparant glas wat de prijs-kwaliteit verhouding zeer gunstig beïnvloedt.

Kleurtemperatuur en CRI

Er is volop keuzevrijheid tussen ledstrips met koud, warm of neutraal wit of met wit licht dat je aanpast naargelang het profiel van de cliënten en de omstandigheden in het gebouw. Alle leds beschikking over een hele goede kleurweergave (CRI). Zoals het wetenschappelijk onderzoek van professor van Someren aantoont, geeft verlichting met voldoende lumen (de totale lichthoeveelheid aan die een lichtbron uitstraalt per tijdseenheid) en een zo hoog mogelijke CRI de grootste gezondheidswinst bij ouderen.

Laat u overtuigen en bezoek met Telematch een zorginstelling waar helder licht betaalbaar, flexibel en schaalbaar wordt ingezet.