Contact Center

Verbeter uw klantcontacten

Relaties en klanten verwachten op verschillende manieren in contact te kunnen komen met uw organisatie. Niet alleen telefonisch, maar steeds meer via andere kanalen, zoals e-mail, chat en/of social media. Deze multimediale benadering vraagt om een optimale inrichting van uw Contact Center. Telematch heeft hier veel ervaring mee.

Klanten vanaf de eerste keer al doorverbinden naar de juiste persoon

Business ConneCT Contact Center voorziet uw organisatie van één enkel contactpunt en routeert telefoontjes en emails naar de meest geschikte medewerker, waardoor wachttijden worden bekort en de motivatie van werknemers toeneemt.

‘Skill-based routing’ verzekert doorschakeling van gesprekken naar agenten met de beste relevante kennis. Contact Center medewerkers worden ondersteund met aanvullende informatie, zoals in welke taal de beller te begroeten en andere klantgegevens. Een gesprek of email van een klant komt altijd direct terecht bij de juiste persoon.

Een constant en professioneel gezicht

Agenten, supervisors en functies kunnen eenvoudig middels extra licenties worden toegevoegd. Doorschakeling van gesprekken of emails kan gemakkelijk worden geconfi gureerd aan de hand van tijd, kalender en specifi eke klantkenmerken zoals taal, onderwerp, contacthistorie, specifi ek benodigde deskundigheid en beschikbaarheid. Wachtrijmeldingen en terugbel- of voicemailopties verlagen wachttijden en het aantal ‘gemiste’ gesprekken.

Verder kan elke medewerker, waar dan ook, als agent optreden en tegelijkertijd andere taken uitvoeren. Doordat de gebruikersinterface eenzelfde is, is het eenvoudig om te wisselen van gewone medewerker (Employee) naar Contact Center agent, terwijl alle agenten toegang hebben tot geavanceerde Unified Communications functies zoals aanwezigheidsbeheer (Presence), Instant Messaging, DECT en SMS messaging.

De Business ConneCT Contact Center functies helpen uw bedrijf of organisatie bij het beheer van bezettingsen serviceniveaus. Groepsprestatie-statistieken helpen de dienstverlening te verbeteren, terwijl uitgebreide rapportage inzicht bieden in prestaties, kosten en trends.